ייעוץ עסקי בקרה וניהול סיכונים

השפעת תקן ביקורת מספר 5 (PCAOB)

מועצת הפיקוח האמריקאית על הביקורת בחברות ציבוריות (להלן ה-PCAOB) אימצה את תקן הביקורת המחודש (תקן 5) אשר יחליף את תקן ביקורת מספר 2. בנוסף סיפקה ה-PCAOB הנחיות ליישום התקן תוך התחשבות בהסתמכות על עבודת אחרים בעת ביצוע הביקורת, הנחיות אי תלות לרו”ח ותיקונים לתקנים זמניים.

עיקרי השינויים אשר מביא תקן ביקורת מספר 5 הינם:

 • משלב את גישת ה-“מלמעלה למטה” (Top Down) בזיהוי בקרות מפתח. בפרט, בקרות הישות הקשורות בסביבת הבקרה ובתהליך סוף תקופת הדיווח הכספי.
 • מעודד את השימוש בהערכת סיכונים (כולל סיכוני מעילות והונאות) בזיהוי בקרות מפתח היכולות למזער את הסיכון להתרחשות טעות מהותית בדיווח הכספי.
 • תיקן את ההגדרות “ליקוי משמעותי” ו”חולשה מהותית”. בפרט הוחלף הביטוי “יותר מאשר סבירות מרוחקת” בהגדרת “חולשה מהותית” ו”ליקוי משמעותי” עם הביטוי “אפשרות הגיונית”.
 • הוסיף הנחיות בנוגע לקיום נסיבות אשר יש להתייחס אליהן כאל לא פחות מאשר “ליקוי משמעותי” וכסימנים המצביעים על קיום “חולשה מהותית” בבקרה הפנימית.
 • דורש ממבקרים לתכנן ביקורת על הבקרה הפנימית תוך שימוש באותן אמות מידה אשר נדרשות בתכנון וביצוע הביקורת על הדוחות הכספיים השנתיים.
 • הוסרה הדרישה ממבקרים להעריך את טיב תהליך הערכת הבקרה הפנימית. אולם מבקר נדרש להשיג הבנה מספקת בנוגע לניהול תהליך הבקרה הפנימית כנקודת התחלה בהבנת הבקרה הפנימית בארגון, הערכת הסיכונים, וקביעת מידת ההסתמכות על העבודה של אחרים.
 • השמטת המשפט “הביקורת השנתית עומדת בפני עצמה” וכוללת הכוונה באשר לאופן בו המבקר נדרש להתייחס למידע משנים קודמות בכדי לצמצם את היקף עבודת הביקורת בביקורות עוקבות.
 • מנחה את המבקר לנקוט בגישה מבוססת סיכונים בקביעת אסטרטגיה נאותה לביצוע ביקורת במספר אתרים.
 • מייעץ למבקרים להתבסס על עבודת אחרים על ידי הערכת אופי הנושא הנבדק על ידי אחרים ואת כשירות ואובייקטיביות אלה אשר ביצעו את העבודה.
 • שינוי הדרישות בביצוע תהליך ה-walkthrough. כעת נדרשים מבקרים לבצע walkthrough עבור כל תהליך מהותי ולא כפי שנדרש עד כה לבצע עבור כל קבוצת טרנזקציות הקיימת בכל תהליך מהותי.
 • דורש מהמבקר להעריך את גודלה ומידת מורכבותה של החברה בתכנון וביצוע הביקורת. ככזאת ביקורת יכולה להימדד בהתאם לגודל ומורכבות החברה.

אין במאמר זה כדי להוות יעוץ משפטי, חשבונאי ו/או אחר.

יצירת קשר