מן העיתונות

פרשת רנואר: כך ניתן למנוע מעילה בעסק

איך ייתכן כי בחברה שמפעילה מנגנוני בקרה באופן שוטף תתגלה מעילה בהיקף כספי כה משמעותי רק לאחר שנה? האם יתכן שבחברה ניסו לטפל בנושא באופן פנימי כדי לצמצם נזקים? הדרך למנוע מעילה בחברה עוברת בספירות ובבקרות מיוחדות. מדריך

יצירת קשר