מן העיתונות

פיטורים בלי פיצויים? כשעובד מאבד מידע רגיש

לאלו סנקציות חשופים עובדים שאיבדו מידע רגיש השייך למקום עבודתם, האם קיים סיכוי שיפוטרו תוך שלילת פיצויי פיטורים וכיצד בתי העסק יכולים להקטין את הסיכון? המומחים משיבים

יצירת קשר