מן העיתונות

סדנת 4X4 – ניתוח ותחקור נתונים לצורכי ביקורת ובקרה פנימית

חוסר יכולת לקיים מערכת יעילה של בקרה פנימית ועמידה בדרישות רגולציה (כגון: המלצות ועדת גושן – הסוקס הישראלי ISOX) חושף את הארגונים להפסדים כספים פוטנציאליים, אם בגין התממשותם של כשלים הלכה למעשה ואם בגין עיצומים כספיים המושתים על הארגון בגין אי עמידה בדרישות החוק (ראה חוק אכיפה מנהלית).

יצירת קשר