ייעוץ עסקי בקרה וניהול סיכונים

מוצרי Galvanize

ניהול מערך הביקורת הפנימית

באמצעות מערכת ה ACL-GRC, ניתן לנהל את מערך הביקורת הפנימית בארגון, החל מבניית תוכנית העבודה וכלה במבדקים פרטניים על המחלקות השונות בארגון, חלוקת תוכנית העבודה בין חברי צוות הביקורת, מעקב אחר ביצוע והתקדמות העבודה, בקשות חתימה מגורמי ניהול לתיעוד ולאישור הבדיקות שבוצעו והפקת דו”ח ביקורת כולל ושלם בסוף התהליך. המערכת תאפשר למבקר הפנימי לשפר ולייעל את תהליכי הניהול במחלקה.

ניהול סיכונים, ציות וממשל תאגידי (SOX)

באמצעות מערכת ה ACL-GRC ניתן לנהל את מערך ניהול הסיכונים הכלל חברתי (ERM), הגדרת הסיכון, ההסתברות להתממשות, הנזק הפוטנציאלי, איכות הבקרה למניעת התממשות הסיכון, מעקב אחר ליקויים וחריגים, הפקת דוחות מפורטים ועוד. המערכת מאפשרת בין היתר ממשק למערכת הבקרה הפנימית המתמשכת של חברת ACL ובכך להגדיר KRI אשר ייתנו חיווי בזמן אמת על רמת הסיכון. יותר ויותר ארגונים מבינים כיום כי הדרך האפקטיבית והיעילה לניהול מערך הסיכונים דורשת מערכת ממוחשבת ומבינים את חשיבות קיומה של מערכת GRC  ואת התובנות העסקיות שהיא מניבה.

ACL Analytics

מערכת ה  ACL Analytics הינה מערכת עוצמתית קלה לתפעול ולימוד לתחקור, טיוב וניתוח נתונים והצגת נתונים חריגים באופן גרפי. המערכת הינה בעלת מנוע חישוב מתקדם היודע לתקשר עם כל ליבות המחשב ובכך לקצר משמעותית את משך ריצת החישובים וקבלת תוצאות בזמן הקצר ביותר האפשרי. למערכת יתרונות רבים, כגון: אפשרות ניתוח 100% מהאוכלוסייה, זיהוי מגמות והצפת חריגים, יכולת איתור גבוהה ומהירה של טעויות תפעוליות והונאות פוטנציאליות ועוד.באמצעות ACL Analytics, יכול הארגון לייעל בעשרות מונים את תהליכי תחקור  וטיוב הנתונים ובכך להקטין סיכונים, להבטיח ציות להוראות לתקנות וחוקים כגון: Basel II, Solvency II, Sarbanes Oxley, גושן, לוודא עמידה בנהלים, להקטין עלויות ולהגדיל רווחיות.

ACL Analytics Exchange – Continuous Control Monitoring

מערכת ה ACL Analytics Exchange מאפשרת לארגון להקים מערך בקרה פנימית מתמשכת. בפשט הכוונה היא שבמקום להיות ריאקטיבי באיתור מעילות וכשלים תפעוליים, הרעיון הוא להיות פרואקטיבי ולפעול באופן מתמשך לאיתור חריגים בבסיסי המידע של הארגון. כלומר הטמעת פתרון שידע לייבא נתונים בצורה אוטומטית ממערכות התפעוליות של החברה כגון SAP, ביצוע רוטינת בדיקות קבועה וברגע שימצאו חריגים, המערכת תתריע באופן אקטיבי לגורם האחראי. לשיטת עבודה זו יתרונות רבים נוספים, כגון: יכולת התמודדות עם כמויות בלתי מוגבלות של נתונים, יכולת כימות הנזק, ביצוע עבודה חוזרת ביתר קלות (Reuse), גורם מרתיע בקרב העובדים ועוד.

ACL Direct Link for SAP ERP

רכיב זה מעניק ממשק נוח לייבוא נתונים מתוך מערכת ה SAP למערכת ה ACL, דבר המאפשר גם למשתמשים אשר הינם חדשים/זרים למערכת הSAP, לייבא נתונים בצורה קלה ונוחה מתוך בסיס הנתונים ובכך קטנה התלות באנשי המחשוב בארגון ותהליך העבודה מתייעל.התקשרות מאובטח ברמת קריאה בלבד בין מוצרי ACL השונים למערכת SAP ERP.SAP Direct Link הינו רכיב של חברת ACL  אשר נבדק ואושר ע”י חברת SAP  ליצירת פרוטוקול

חברת ACL מיוצגת בלעדית בישראל על ידי חברת הייעוץ אלקלעי מונרוב AlMo ומוצריה מותקנים אצל מאות לקוחות בארץ ובעולם.

יצירת קשר