ייעוץ עסקי בקרה וניהול סיכונים

רגולציה

placeholder

האם ירידה ברמת הממשל התאגידי בחברות מבשר את הבאות?

מאמר מאת תומר כהן, שותף, יוני 2020. רקע בשנים האחרונות ניכרת תופעה עולמית של מחיקת חברות מהמסחר בבורסה. אף על פי שקיימות סיבות שונות למחיקת חברות מהבורסה, כגון: מיזוגים, רכישות,...

קרא עוד >

placeholder

דרישת SOX – האם גם בישראל?

בתחילת ינואר 2006, פרסמה הרשות לניירות ערך את דו”ח הועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי Corporate Governance בראש הועדה עמד פרופ’ זוהר גושן, עו”ד. המלצות הועדה כוללות התייחסות לשישה נושאים עיקריים,...

קרא עוד >

placeholder

חברות הביטוח בעקבות הבנקים

לפני מספר ימים פורסמה טיוטת חוזר על ידי המפקח על שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר אשר דן בנושא היערכות חברות הביטוח ל Solvency II (טיוטת חוזר 2008-25). Solvency II...

קרא עוד >

placeholder

השפעת תקן ביקורת מספר 5 (PCAOB)

מועצת הפיקוח האמריקאית על הביקורת בחברות ציבוריות (להלן ה-PCAOB) אימצה את תקן הביקורת המחודש (תקן 5) אשר יחליף את תקן ביקורת מספר 2. בנוסף סיפקה ה-PCAOB הנחיות ליישום התקן תוך...

קרא עוד >

placeholder

הלבנת הון – משפט משווה בין ישראל לארה”ב

מבוא קרן המטבע הבינלאומית מעריכה כי בין 2% ל 5% מהתוצר העולמי הגולמי השנתי נובע מהלבנת הון. היקף הכספים לפי הערכות אלו נע בין 600 ביליון דולר ל 1.5 טריליון...

קרא עוד >

placeholder

אחריות הדירקטוריון למניעת מעילות

נושא אחריות הדירקטוריון נידון בהרחבה בפסק דין של בית המשפט העליון בערעור של שני דירקטורים בבנק צפון אמריקה. לפני פסק דין זה תפקיד הדירקטור נתפס כתפקיד של כבוד ללא אחריות...

קרא עוד >

יצירת קשר