ייעוץ עסקי בקרה וניהול סיכונים

ניהול סיכונים במערכת ERP

יישום מערכת כוללת לניהול משאבי הארגון (ERP) בארגון יוצר סיכונים אשר נדרש לנהלם על מנת להבטיח את שלמות, דיוק ומהימנות הדיווח הכספי.

אנו באלקלעי מונרוב AlMo מבצעים בארגונים הנמצאים בתהליך יישום המערכת סקר סיכונים לאיתור מוקדי הסיכון בתהליכים השונים.

גישתנו, מתבססת על זיהוי הסיכונים העלולים להופיע בהטמעת מערכות מסוג זה, ומספקת מסגרת אסטרטגית לעיצוב הבקרות הנדרשות ולאבטחת המידע.

תהליך הסקר כולל בדיקות בתחומים הבאים:

  • בקרות ממוחשבות במערכת;
  • בקרות ידניות בתהליכים;
  • אבטחת מידע ברמת האפליקציה, השרת ובסיס הנתונים;
  • מערך ההרשאות ואופן יישום עיקרון הפרדת התפקידים.

עבודה זו יכולה להתבצע בשלב כתיבת מסמכי האפיון (Blueprint) של המערכת (זהו המועד העדיף לביצוע) או לחילופין בשלבים המתקדמים יותר של תהליך היישום (Post Implementation Review).

יצירת קשר