מן העיתונות

השאלות שכל דירקטוריון צריך לשאול את עצמו בנושא סייבר ואבטחת מידע

אירוע סייבר הוא אחד מהסיכונים הגבוהים ביותר לחברה. על כל דירקטוריון לבדוק אם גורמי הסיכון לפריצה נמצאים בארגון ולדרוש מההנהלה לתקן את הליקויים

מן העיתונות

יצירת קשר