מן העיתונות

הסתיים בהצלחה המחזור הראשון של סדנת 4X4-“ממשל טכנולוגית מידע IT Governance”

ממשל טכנולוגית מידע הינו חלק משמעותי ובלתי נפרד מהממשל התאגידי של של הארגון ומכיל את המבנה והתהליכים הארגוניים המבטיחים שה-IT
של הארגון יתמוך ויסייע בהשגת מטרות הארגון ויעדיו. כיום יותר ויותר תהליכים עסקיים תלויים באופן משמעותי ב-IT,דרישות הרגולציה הולכות וגדלות וקיימת חשיבות רבה לניהול הסיכונים בצורה אפקטיבית.

יצירת קשר