ייעוץ עסקי בקרה וניהול סיכונים

הסיכונים המובילים לשנת 2019 על פי הסקר השנתי של חברת הייעוץ הבינלאומית Protiviti

מדי שנה, חברת הייעוץ העולמית Protiviti בשיתוף עם המגמה לניהול סיכונים כולל (ERM) במכללת פול של אוניברסיטת צפון קרוליינה, עורכת סקר בקרב דירקטורים ומנהלים בכירים בתחום הסיכונים, במטרה לאפיין את התחזית אילו סיכונים יעסיקו אותנו בשנה הקרובה.

הסקר הנוכחי מדגיש צפי לעליה ברמת הסיכונים ב- 2019 בהשוואה לשנים הקודמות.

דירקטוריונים ברחבי העולם מודאגים בנוגע ליכולת של הארגונים שלהם לתפעל ולשנות את התשתית שלהם, כך שיוכלו להתחרות עם ארגונים ש”נולדו” בעידן הדיגיטלי.

סביבה עסקית גלובלית מסוכנת יותר

הסקר השנתי מעריך את החששות של 825 חברי דירקטוריון ומנהלים בכירים במגוון תעשיות ברחבי העולם. המשיבים הצביעו על כך שהסביבה העסקית הגלובלית מסוכנת יותר בשנת 2019 בהשוואה לשנים קודמות.

ממצאי הסקר מצביעים גם על כך שתאגידים עשויים להגדיל את ההשקעה בחיזוק מאמצי זיהוי וניהול הסיכונים בשנה הקרובה ביחס לשנה הקודמת.

“הגידול הנתון בגודלם ובחומרתם של הסיכונים בנוף המשתנה של ימינו, אמור להניע את המנהלים הבכירים לבחון מקרוב את הגישות כדי לטפל באופן יזום בסיכונים חדשים”, כך אמר ד”ר מארק ביזלי, פרופסור לניהול סיכונים ארגוניים ודירקטור במגמה לניהול סיכונים כולל (ERM) במכללת פול שבאוניברסיטת צפון קרוליינה. “דירקטוריונים וצוותי ניהול לא יכולים להרשות לעצמם לנהל סיכונים באופן אקראי על בסיס תגובתי, במיוחד בהתחשב בקצב המהיר של החדשנות והפיתוחים הטכנולוגיים בעולם הדיגיטלי המתקדם”.

10 הסיכונים המובילים

המשיבים בסקר (825 דירקטורים ומנהלים בכירים) התבקשו לדרג 30 סיכונים שונים הקשורים בנושאים מאקרו כלכליים, אסטרטגיים ותפעוליים. להלן 10 הסיכונים העיקריים שזוהו:

  1. הפעילות הקיימת ותשתית ה- IT הישנה לא תוכל לעמוד בציפיות הביצועים הקשורות לאיכות, זמן מסחר, עלות וחדשנות, כמו גם המתחרים ובמיוחד המתחרים החדשים “שנולדו דיגיטליים”.
  2. רצף האתגרים של הארגון והיכולת למשוך ולשמר כישרונות על בשוק הכישרונות המאוד תחרותי וצר, עשוי להגביל את היכולת להשיג מטרות ביצועיות.
  3. שינויים רגולטוריים וביקורות עשויים להתגבר ולהשפיע באופן ניכר על האופן שבו המוצרים או השירותים ייוצרו/יינתנו.
  4. הארגון עשוי שלא להיות מוכן מספיק כדי לנהל את איומי הסייבר, שיש להם פוטנציאל לשבש באופן משמעותי את הליבה של פעילות הארגון ו/או לגרום נזק למותג של הארגון.
  5. התנגדות לשינוי עלולה להגביל את הארגון לבצע התאמות הדרושות למודל העסקי ולפעולות הליבה של הארגון.
  6. מהירות החידושים המאופיינים ע”י טכנולוגיות חדשות ומתפתחות ו/או כוחות שוק אחרים עשויה לחרוג מיכולת הארגון להתחרות ו/או לנהל את הסיכונים באופן הולם, מבלי שקיימת החלטה ומוכנות לבצע שינויים משמעותיים במודל העסקי של הארגון.
  7. הבטחת פרטיות וניהול אבטחת מידע/ מערכת הגנה עשויים להביא לגידול משמעותי במשאבים עבור הארגון.
  8. חוסר יכולת להשתמש בנתוני ניתוח נתונים ו-Big Data כדי להשיג מודיעין בשוק ולהגדיל את הפרודוקטיביות והיעילות עשוי להשפיע באופן משמעותי על ניהול פעולות הליבה והתכניות האסטרטגיות של הארגון.
  9. תרבות הארגון עשויה שלא לעודד במידה מספקת את הזיהוי וההסלמה של סוגיות הסיכונים, שיש להן פוטנציאל להשפיע באופן מהותי על פעילות הליבה של הארגון ועל השגת היעדים האסטרטגיים שלו.
  10. שמירה על נאמנות הלקוחות של הארגון ושימורם עלולה להיות קשה יותר בשל התפתחותם, התקדמותם והעדפותיהם של הלקוחות, כמו גם שינויים דמוגרפיים בבסיס הלקוחות הקיים של הארגון.

הסקר נערך ברבעון 3/2018 והמשיבים מייצגים ארגונים ברחבי העולם במגזר הציבורי והפרטי.                      לכ- 60% מהחברות המשיבות יש הכנסות שנתיות של 1 מיליארד דולר או יותר.                                              ממצאי הסקר סיפקו תובנות מפורטות, לרבות בחלוקה לפי: גודל וסוג של החברה, תפקיד המשיב, התעשייה, והאזור גיאוגרפי.

מאמרים

יצירת קשר