מן העיתונות

הגעה ל-5,000 הסמכות CRISC

עשרה חודשים לאחר תחילת התכנית הייעודית למוסמך בסיכונים ובקרת מערכות מידע CRISC (מבוטא “See Risk”) של האגודה הבינלאומית לביקורת ואבטחת מידע (ISACA), הוענקה הסמכת ה-5,000. תוכנית דור המדבר פתוחה עד 31 במארס 2011, ומאפשרת לאנשי מקצוע מנוסים לקבל את הסמכת CRISC (מבוטא “See Risk”), ללא עשיית מבחן מקדים.

יצירת קשר