ייעוץ עסקי בקרה וניהול סיכונים

גידול חד בסכום המעילות בבנקים בשנת 2016

גידול חד בסכום המעילות בבנקים בשנת 2016

תומר כהן – שותף, אלקלעי מונרוב ושות'

בהתאם לדוח שפורסם על ידי המפקחת על הבנקים בנושא מעילות והונאות במערכת הבנקאית בשנת 2016, חל גידול משמעותי של יותר מ- 200% בסכומי המעילות שדווחו (1.36 מ’ ₪ בשנת 2015 לעומת 4.16 מ’ ₪ בשנת 2016). כפי שצוין בדיווח, הגידול ביחס לשנה הקודמת נובע בעיקרו מאירוע יחיד בסכום של 3.4 מ’ ₪, אשר הטיפול בו טרם הסתיים. גם בכמות האירועים שדווחו חל גידול של 30% (10 דיווחים בשנת 2015 לעומת 13 דיווחים בשנת 2016).

להלן תמצית הנתונים שפורסמו על ידי המפקח על הבנקים בין השנים 2016 – 2007:

טבלה 1

מסקירת הדוחות הכספיים של הבנקים עולה, כי בשנים האחרונות חלה עלייה במשאבים המושקעים על ידי הבנקים בחיזוק מערכי הבקרות, לרבות שימוש בכלים ממוחשבים וביצוע פעולות יזומות, על מנת למנוע ככל הניתן מקרי מעילה. הפעולות מבוצעות הן כמענה לדרישות רגולטוריות שונות של הפיקוח על הבנקים וכן בניסיון למנוע אירועי מעילה אשר התרחשו בעבר.

יחד עם זאת, הבקרות המבוצעות הינן מדגמיות ועל כן קיים קושי לאיתור מקרי מעילה. הפיתוי והנגישות לכסף, יגרמו לכך כי עובדים ימשיכו למעול. בחלק מהמקרים מדובר בעובדים ותיקים המכירים היטב את המערכות הקיימות, לרבות הבקרות המבוצעות, דבר המהווה קושי במניעת מעילות.

למרות שהיקף הנזקים אינו מהותי ביחס להון העצמי של הבנקים, ניסיון העבר מלמד כי גם מעילה אחת עלולה להביא לקריסתו של בנק.

דוגמאות לבקרות שניתן למנות, אשר נועדו להקטין ולצמצם סיכוני מעילות: חיזוק תהליכי מיון וקליטה של עובדים, שמירה על עיקרון הפרדת התפקידים, התראות בביצוע פעולות רגישות, ביצוע פעולות יזומות לאיתור חריגים בפעילות המשתמשים, בקרה אחר תנועות בחשבונות בנק של עובדים ובני משפחותיהם, הקפדה על יציאה לחופשה רציפה, הטמעת מערכות בקרה ממוכנות מתמשכות ועוד.

גרף 1

         כמות הדיווחים וסכום המעילות (במיליוני ₪) כפי שדווחו בעשור האחרון על פי נתוני המפקח על הבנקים

 

בשנים האחרונות פותחו מערכות אשר תפקידן לבצע הערכה מתמדת של הבקרות והסיכונים בארגון, באמצעות מתודולוגיית ביקורת מבוססת טכנולוגיה (Continuous Control Monitoring / Auditing). מדובר במערכות בקרה מתמשכות, אשר עושות שימוש בטכניקות מתקדמות לצורך זיהוי הונאות ומעילות, כגון: איתור אנומליות, חיזוי תוצאות ודיווח על תוצאה הסותרת את החיזוי (Machine Learning) וחוקים עסקיים.

היתרונות בשימוש במערכות אלו הינן:

  • אפשרות קיבוץ מידע ממספר פלטפורמות מחשוב בשונה ממערכות קיימות, כגון: DW.
  • ניתוח מהיר של כמות נתונים בלתי מוגבלת תוך שמירה על הנתונים המקוריים.
  • קבלת התראות על כשל בבקרות הקיימות באופן יעיל וידידותי למשתמש.

תומר כהן, שותף בחברת אלקלעי מונרוב ושות’, המספקת שירותי ייעוץ, בקרה וניהול סיכונים למגוון גופים במגזר הבנקאי והפיננסי. החברה מסייעת לארגונים בהטעמת מערכות לאיתור ומניעת הונאות ומעילות וצמצום החשיפה לסיכונים, לרבות מערכות בקרה מתמשכות בעולמות תוכן שונים.

יצירת קשר