מן העיתונות

איך יכלה חברת החשמל להימנע ממחדל של 1.4 מיליארד שקל

על החברה לבחון מדוע לא הוטמעו כלים ממוכנים, אשר הגדירו סט של חוקים וכללי בקרה. במהלך העבודה השוטפת הכלי קורא את התנועות במערכת המחשב ויודע לזהות את החריגים

יצירת קשר