ייעוץ עסקי, בקרה וניהול סיכונים

תמיכה טכנית

תמיכה במוצרי חברת ACL ניתן לקבל בארבעה אופנים שונים כמפורט להלן:

• פניה באמצעות אתר האינטרנט של החברה בכתובת:
https://www.acl.com/supportcenter/contact_support/support_request.aspx

• פניה באמצעות הדוא"ל פניה זו נדרשת להיעשות באנגלית לדוא"ל:   support@acl.com

• פניה באמצעות הטלפון למוקד התמיכה בחו"ל בטלפון שמספרו: 44 845 351 0077+

• פניה באמצעות הטלפון למוקד התמיכה בישראל בשעות
הפעילות הרגילות (09:00 – 17:30), בטלפון: 03-6125612

 זכאים לקבלת תמיכה הינם לקוחות אשר הסדירו את התשלום בגין התמיכה השנתית.

יצירת קשר