ייעוץ עסקי, בקרה וניהול סיכונים

ביטוח ושוק ההון

בתקופה האחרונה מתרבות דרישות הרגולציה בתחום הביטוח, בין היתר: מניעת מעילות והונאות-חוזר גופים מוסדיים 3\2006, ניהול סיכוני אבטחת מידע- חוזר גופים מוסדיים 6\2006, עבודת דירקטוריון וועדותיו-חוזר גופים מוסדיים 7\2006, מערך הבקרה הפנימית בגוף מוסדי-טיוטת חוזר שפורסם בחודש דצמבר 2006. על מנת לעמוד בדרישות ולהימנע מסנקציות שונות על החברה להתכונן בהתאם.

הבדיקות המוצעות על ידינו כוללות, בין היתר:

  • בדיקת עמידת החברה בדרישות החוק והתקנות.
  • סקר מעילות.   עמידה במדיניות ההשקעות- בדיקת עמידת ההשקעות במדיניות שנקבעה והבקרות הקיימות לבדיקת העמידה.
  • ביקורת מערכות מידע, כולל: מדיניות ונהלים, אופן ניהול המשתמשים, תהליכי פיתוח תוכנה וניהול שינויים, טיפול בתקלות, גיבויים, היערכות לשעת חירום ובדיקות אנליטיות מתקדמות באמצעות כלי ניתוח ייעודיים (כגון: ACL).
  • ביקורת אבטחת מידע, כולל: בדיקת מדיניות אבטחת מידע, אבטחת אפליקציות, מערכות הפעלה, הרשת הפנימית ובסיסי נתונים, אבטחה פיזית, תקשורת נתונים ועוד.
  • ביקורות במגוון הנושאים השוטפים (מחלקות התביעות השונות, חיתום, כח אדם ושכר, פיקוח על אמצעי תשלום ועוד).

סקירת פעילות של סוכנויות ביטוח המוחזקות ע"י החברה – אופן הפיקוח על אמצעי התשלום ,גביית פרמיה ממבוטחים ועמידה בנהלי העבודה של החברה.

אנו באלקלעי מונרוב מציעים שירותי ביקורת פנימית, בקרה וניהול סיכונים למגזר הביטוח ושוק ההון. עובדי המשרד צברו ניסיון רב בביצוע ביקורת בחברות ביטוח שונות במגוון נושאים, כגון: חיתום והפקת פוליסות, גביית פרמיה, תהליכי טיפול בתביעות, פדיון פוליסות, פיקוח על אמצעי תשלום, אבטחת מידע ועוד.

יצירת קשר