ייעוץ עסקי, בקרה וניהול סיכונים

איסור הלבנת הון

בעקבות כניסת חוק איסור הלבנת הון (התש"ס, 2000) והצווים הנלווים אליו, התעורר הצורך למנוע מקרי הלבנת הון בגופים הפועלים במגזר הפיננסי במשק בהם: קופות גמל,אגידים בנקאיים, חברי בורסה, נותני שרותי מטבע וכד'.

בפסיקות האחרונות בארץ הושם דגש לא רק על "העבריין" שמנסה להלבין הון, אלא גם על מערך המנהלים של התאגיד הפיננסי שאמור למנוע פעילות של הלבנת הון. לאור האמור תאגידים במגזר הפיננסי חשופים לתביעות ועיצומים כספיים על הפרות חוק זה, ומנהלים בארגון חשופים בפני העמדה לדין פלילי.

משרד אלקלעי מונרוב AlMo מציע מגוון שירותים המיועדים לגופים בתחום הפיננסי בתחום הלבנת הון. בין השירותים ניתן למנות:

  • ביקורת כוללת בתאגיד על יישום חוק איסור הלבנת הון.
  • ביקורת כוללת בתאגיד ע"פ צו איסור הלבנת הון לחברי בורסה וקופות גמל.
  • ניתוח פערים (Gap Analysis) על מצב תהליכי הבקרה בתאגיד למול דרישת יישום הדיווח חוק איסור הלבנת הון.
  • ביצוע ניתוחים בחשבונות התאגיד באמצעות תוכנת מחשב ACL על מנת לאתר פעולות חריגות שעלולות להיחשב כהלבנת הון.
  • סיוע לתאגיד בבניית מערכת אשר תתריע להנהלת הארגון על אי עמידה בדרישות חוק איסור הלבנת הון – דיווחים סובייקטיביים.

משרד אלקלעי מונרוב AlMo מעסיק אנשי מקצוע מתחום המאבק בהלבנת הון שכולל רואי חשבון, עורכי דין, חוקרים ואנשי מחשוב.

יצירת קשר