ייעוץ עסקי, בקרה וניהול סיכונים

ביקורת פנימית

בכל הקשור לביצוע מטלות הביקורת הפנימית, תפיסת העבודה של משרדנו מזה שנים ואשר הופכת היום לנפוצה יותר ויותר, הינה עריכת ביקורת פנימית בנושאים בעלי סיכון גבוה וכן בנושאים בהם ניתן לחסוך בהוצאות.

כשלב ראשון בעריכת ביקורת פנים אנו עורכי סקר סיכונים לצורך איתור התהליכים הרגישים בפעילות הארגון ומסייעים לוועדת הביקורת להכין תוכנית עבודה רב שנתית. לאחר קביעת תוכנית הביקורת אנו מבצעים ביקורות אשר כוללות ניתוח של תהליכי העבודה וזיהוי סיכונים ופרצות בתהליך תוך שימוש במדגמים נרחבים  המבוססים על שימוש בתכונת ACL כלי לתחקור נתונים המובילה בעולם. בסיום העבודה מוגשים דוחות אשר כוללים מגוון רחב של המלצות תוך מתן דגש על הפקת ערך מוסף לארגון לוחות זמנים לתיקון והגורם האחראי בנוסף בכל נושא ניתן דגש לרמת הסיכון לארגון.

משרדנו משמש כמבקר פנים רשום במגוון ארגונים ונותן שירותים למבקרים פנימיים בחברות ציבוריות הגדולות במשק. במסגרת הניסיון שצברנו ביצענו ביקורות במגוון רחב מאוד של נושאים כגון: שכר, גבייה תשלומים לספקים, מלאי, רכש, עמידה בדרישות החוק, אבטחת מידע ועוד.

צוות המשרד מונה מגוון מומחים מתחומי שונים כגון: רואי חשבון, עורכי דין, תעשיה וניהול, חוקרי מעילות ועוד לצורך מתן מגוון מומחיות לביקורת. אנשי הצוות הינם בעלי הכשרות CRISC, CIA, CFE, CISA.

יצירת קשר